Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
20200211

28. Światowy Dzień Chorego

  «Przyjdźcie do Mnie wszyscy,
  którzy utrudzeni i obciążeni jesteście,
  a Ja was pokrzepię» (Mt 11,28)

  Na przypadający 11 lutego Światowy Dzień Chorego, Papież Franciszek w swoim Orędziu z tej okazji napisał: „Chrystus nie dał nam recept, ale swoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem uwalnia nas od ucisku zła”.
  Jan Paweł II, pragnąc zwrócić uwagę świata na problem chorych, którzy potrzebują wsparcia i modlitwy, ustanowił Światowy Dzień Chorego, wybierając na to święto dzień szczególny – dzień Objawień Matki Bożej z Lourdes. Celem corocznych obchodów tego dnia, jest objęcie modlitwą wszystkich cierpiących, zarówno duchowo, jak i fizycznie, dostrzeżenie ich potrzeb, ale również zauważenie tych, którzy zawodowo, bądź z potrzeby serca im towarzyszą.
  Z tej pięknej okazji, w Kaplicy naszego Domu odbyła się uroczysta Msza Święta. Przewodniczył jej Ksiądz Marek – Proboszcz Parafii Wieleńskiej zaś Współkoncelebransami byli Ojcowie Franciszkanie z Wronek oraz Kapelan naszego Domu. Licznie zgromadzeni Mieszkańcy zaangażowali się w oprawę Mszy Św. czytając Słowo Boże, Modlitwę Wiernych, a także przynosząc do Stołu Bożego dary w postaci światła, owoców, kwiatów oraz chleba i wina. Podczas Mszy Św. Ojcowie udzielili
  wszystkim uczestnikom Eucharystii Sakramentu Namaszczenia Chorych.
  Tę niezwykłą Ofiarę Ołtarza zakończyło uroczyste błogosławieństwo udzielone zgromadzonym w kaplicy, a wszystkim Mieszkańcom, którzy z różnych względów musieli pozostać na oddziałach, takiego błogosławieństwa udzieli Ojcowie Franciszkanie, odwiedzając każdy pokój.

IWONA ZAGOZDON – SZMYT