Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

22. Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej – Toruń 2019

  Od 18 do 20 września, uczestniczyłyśmy w Międzynarodowej Konferencji Opieki Długoterminowej, która odbyła się w Centrum Kulturalno – Kongresowym Jordanki w Toruniu. Tegoroczna konferencja dotyczyła tematu demencji, Alzheimera i innych chorób otępiennych.
  Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej została zorganizowana przez Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych oraz Fundację “Razem zmieniamy świat” powołaną również przez TZMO.
  Konferencja ta, to wydarzenie na skalę światową, które pozwala nie tylko na nawiązanie nowych kontaktów, wymianę poglądów, ale przede wszystkim jest doskonałym źródłem inspiracji do działania i szansą na integrację.
  W Konferencji wzięło udział około tysiąca osób z 31 krajów. Większość z nich to profesjonaliści zajmujący się chorobą Alzheimera i innymi formami demencji: lekarze, naukowcy, pracownicy domów opieki.
  Uczestnicy zastanawiali się między innymi nad problemem, zrozumienia zachowania się osoby z chorobą Alzheimera lub innymi formami demencji, dostosowania otoczenia, minimalizowania negatywnych objawów tej choroby czy poprawy jakości życia chorego.
  Wśród wykładowców była niezrównana terapeutka, ale też genialny pedagog – nauczyciel opiekunów Teepa Snow. Tak prosto i sugestywnie, jak ona, nikt nie potrafi wytłumaczyć skomplikowanych tematów związanych z demencją. Od lat jeździ – głównie po Stanach Zjednoczonych i prowadzi szkolenia dla opiekunów profesjonalnych, ale też nieformalnych, którzy nie dysponują dużą wiedzą medyczną.
  Dla pracowników wieleńskiego zespołu domów pomocy społecznej, powyższe wykłady są niezwykle przydatne, bowiem różnorodność schorzeń występujących wśród naszych podopiecznych jest ogromna. Wymaga to zatem codziennego uzupełniania wiedzy osób opiekujących się naszymi Mieszkańcami, aby choroby, które ich dotknęły stały się mniej uciążliwe i pozwalały na w miarę normalne funkcjonowanie.

ŻANETA JURDECZKA