Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

1% na rzecz Stowarzyszenia

  Jan Paweł II powiedział kiedyś:

  „Czujesz się osamotniony.
  Postaraj się odwiedzić kogoś, kto jest jeszcze bardziej samotny.”

  Powołując do działalności Stowarzyszenie Przyjaciół Św. Zygmunta Felińskiego, którego wielką troską byli ludzie starsi, pragniemy zaprosić naszych Seniorów do częstych spotkań, do wzajemnych odwiedzin…
  Myśląc o zapobieganiu wykluczenia osób starszych z środowiska, w którym dotąd egzystowali, organizujemy spotkania w naszej świetlicy, ale również zbudowaliśmy „Siłownię pod Chmurką”
  Miejsce to jest nie tylko miejscem, w którym można poprawiać swoją kondycję, ale również tak zwyczajnie – spotykać się, rozmawiać, dzielić smutkami, a także radościami.
  Nasze stowarzyszenie ściśle współpracuje z Mieszkańcami ZDPS, ale także z klubem seniora „W kwiecie wieku”, którego członkami są wieleńscy seniorzy.
  Pragniemy ciągle udoskonalać warunki, w jakich razem możemy przebywać, dlatego ośmielamy się Państwu przedstawić nasz numer KRS, albowiem nasze stowarzyszenie zostało uprawnione do pobierania 1% z rocznego podatku każdego z nas.
  Jeżeli będzie taka wola Państwa, prosimy o wzięcie pod uwagę przekazania swojego 1%, na dofinansowanie naszych inicjatyw na rzecz miejscowych Seniorów.

  S. Ewa Pollus